Profil - SVO

Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o.

Academic publishing

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Firma Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2009. Za svoje pôsobenie sme zrealizovali veľké množstvo zákaziek vo verejnom obstarávaní, seminárov a to nielen v oblasti verejného obstarávania, ale i v oblasti nehnuteľností, archívnictva a dalších. Od svojho vzniku sme sa zároveň profilovali tiež ako vedecké vydavateľstvo.
V súčasnosti ponúkame publikačné služby šírokej vedeckej obci i mimo Slovenska.  
Vydavateľstvo SVO sa orientuje na vydávanie odborných vedeckých časopisov, kníh, monografických prác, vysokoškolských účebníc a zborníkov.   

Poskytujeme:

- Služby v oblasti vzdelávania
  Vzdelávanie v oblasti verejného obstarávania
  Organizovanie konferencií, seminárov a školení

- Vydavateľská činnosť
 Vydávanie knižných a časopiseckých publikácií
 Tvorba DVD a CD nosičov


 Vydávame vedecké časopisy XLinguae a Slavonic Pedagogical Studies Journal
              

Novinky vydavateľstva:


Xlinguae.eu

© SVO s.r.o. 2009 - 2023

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky