SVO

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Firma Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2009. Za svoje pôsobenie sme zrealizovali veľké množstvo zákaziek vo verejnom obstarávaní, seminárov a to nielen v oblasti verejného obstarávania ale i v oblasti nehnuteľností, archívnictva a dalších. 

Poskytujeme kompletné služby vo verejnom obstarávaní - outsourcing 

Obstarávanie tovarov, prác a služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Elektronické verejné obstarávanie
Elektronické aukcie
EKS
Realizácia zákaziek vo verejnom obstarávaní na kľúč.

Poskytujeme služby v oblasti vzdelávania 
Vzdelávanie v oblasti verejného obstarávania 
Organizácia konferencií, seminárá a školeni 

Vydavateľská činnosť
Vydávanie knižných a časopiseckých publikácií
Tvorba DVD a CD nosičov
Vydávanie vedeckéhých časopisov XLinguae a 
Slavonic Pedagogical Studies Journal
               

 
 
__________________________________________
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky