Aktuálne semináre - SVO

Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o.

Academic publishing

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuálne semináre


Aktuálne o verejnom obstarávaní

Lektor:
 Ing. Helena Polónyi

Organizačný garant:
Ing. Daniela Kotrecová

Miesto konania:
Slovenská akadémia vied, Akademická 2, Nitra

Dátum konania:
15. februára 2018
 


              Program a prihláška na stiahnutie
                          Online prihláška

                      
 
Konzultačný deň o zákone č. 504/2003 Z.z. s účinnosťou od 1.5.2018 a s tým súvisiace problémy


Lektor:
                              JUDr. Pavol PAČUTA                                
uznávaný odborník v oblasti pozemkového práva

 
Miesto konania:
Slovenská akadémia vied, Akademická 2, Nitra

Dátum konania:

13. marca 2018

V čase od 9 – 14:30 hod.
/prezentácia od 8:00 – 9:00 hod./Xlinguae.eu

© SVO s.r.o. 2009 - 2018

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky