Aktuálne semináre - SVO

SVO s.r.o.
Academic publishing
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuálne semináre

Konzultačný deň:

POZEMKOVÉ PRÁVO A S TÝM SÚVISIACE VZŤAHY

Lektor:
                              JUDr. Pavol PAČUTA                                
uznávaný odborník v oblasti pozemkového práva

 
Miesto konania:
Slovenská akadémia vied, Akademická 2, Nitra

Dátum konania:
9. februára 2017
V čase od  9 – 15 hod.

Obsah seminára:

- Aplikácia zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v praxi   
Kedy sa nepovažuje pozemok za poľnohospodársky a rozdiely v evidencií C-KN a EKN, kedy možno prevádzať pozemok bez použitia § 3 ods. 3 až 10 a podľa § 5 a 6 cit. a kedy sa musí postupovať podľa cit. ustanovení zákona, a pod.

- Aplikácia zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov v praxi
Podniková evidencia pôvodných družstiev a nájomné vzťahy k pozemku: vznik - zmena - zánik,
Užívanie pozemku bez nájomnej zmluvy nájomcom a vznik nájomného vzťahu s dôrazom na predmet,
Skončenie nájomného vzťahu : dohodou - výpoveďou - odstúpením,
Prípady skončenia nájomného vzťahu výpoveďou: Pri nájomnej zmluve na dobu určitú a neurčitú,
Osobitné prípady odstúpenia od nájomnej zmluvy prenajímateľom a nájomcom, a pod.

-   Osobitné poznatky účastníkov seminára z praxe a ich riešenia, ako predmet nájmu a platnosť NZ podľa súdov a iné.
Právne normy upravujúce pozemkové právo podľa občianskeho zákonníka, zákona o pôde,  zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, katastrálneho zákona, zákona o poľovníctve, zákona o pozemkových spoločenstvách  / občiansky zákonník (zák. č. 40/1964 Zb. v neskoršom znení ), zákon o pôde (zák. č. 229/1991 Zb. v n. z.),  katastrálneho zákona (zák. č. 162/1995 Z. z. v n. z.), zákona o poľovníctve (zák. č. 274/2009 Z. z. v n. z.), zákona o pozemkových spoločenstvách zák. č. 97/2013 Z. z. v n. z. /


Zákon o verejnom obstarávaní

 
Lektor:
 
Ing. Helena Polónyi

Miesto konania:
Slovenská akadémia vied, Akademická 2, Nitra

Dátum konania:
10. marca 2017
V čase od 9 – 15 hod

Pripravované semináre:

Správa registratúry a archívnej činnosti ( marec 2017 )


© SVO s.r.o. 2009 - 2017
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky