Aktuálne semináre - SVO

Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o.

Academic publishing

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuálne semináre

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Podlimitné zákazky, zákazky s nízkou hodnotou
 
a novela zákona 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov platná k 1.6.2017

 
Lektor:
 Ing. Helena Polónyi

Miesto konania:
Slovenská akadémia vied, Akademická 2, Nitra

Dátum konania:
16. mája 2017
V čase od 9 – 15 hod

Program:

 
-          Výnimky zo zákona
 
-          Príloha č. 1 zákona
 
-          Zmeny finančných limitov od 1.6.2017
 
-          Bežná dostupnosť
 
-          Podlimitné zákazky podľa § 108
 
-          Podlimitné zákazky s využitím ET § 109 - 112
 
-          Podlimitné zákazky bez využitia ET (§ 113 až 116)
 
-          Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117
 
-          Register partnerov verejného sektora versus ZNH
 
-          Diskusia

Účastnícky poplatok na osobu je 69,- EUR


_________________________________________________________________________________________________________________Správa registratúry a archívnej činnosti

Lektor:
 Mgr. Terézia Féderová
 Vedúca OSV MV SR, Štátny archív v Nitre
______________________________________________________________________________________________

Konzultačný deň:

POZEMKOVÉ PRÁVO A S TÝM SÚVISIACE VZŤAHY

Lektor:
                              JUDr. Pavol PAČUTA                                
uznávaný odborník v oblasti pozemkového práva

 


Xlinguae.eu

© SVO s.r.o. 2009 - 2017

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky